Поръчки и плащане

Поръчки и плащане

           При абонамент се подписва договор, като плащането се извършва по банков път веднъж месечно, след предоставяне на данъчна фактура и копие на протокол за извършените месечни доставки. Еднократните доставки се изпълняват след заявена поръчка, извършено плащане по банков път или с наложен платеж при доставката. 
           Абонаментните доставки се извършват на база договор с предварително съгласувани и уточнени условия, размер на кошниците и график за извършване на доставките. Плащането при абонамент се извършва веднъж месечно след предоставяне на оригинална данъчна фактура и копие на протокола за извършените месечни доставки.          
           Еднократните доставки се извършват на база еднократна заявка с уточнени брой и размер на кошницата, предпочитани плодове, адрес, получател, дата и час за извършване на доставката. Те се изпълняват след извършено плащане по банков път или с наложен платеж при доставката.
          
           Плащанията по банков път се извършват по следната сметка:
           Пощенска банка - "Юробанк И Еф Джи България" АД
           IBAN: BG59 BPBI 7940 1079 4934 01
           BIC: BPBIBGSF
           Титуляр на сметката: "АДВЕРА" ЕООД
          
           "OfficeFRUIT" не носи отговорност за неосъществени доставки при грешно подадена информация за адрес, лице за контакти или когато получателя не е открит на посочения адрес във времевия интервал на доставката.
           Ако имате въпроси или специални изисквания, не се колебайте да се свържете с нашия екип!